O Institutu

Misija, vizija, ciljevi

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG) je nezavisna nevladina organizacija koja je osnovana 2013. godine.

Vizija

Instituta je njegova aktivna uloga i doprinos u procesu dostizanja visokog nivoa kvaliteta procjenjivačke struke u Crnoj Gori i, na temelju toga, unapređenju društvenog statusa profesije procjenjivača vrijednosti imovine (nekretnine, oprema, kapital). 

Institut je opredijeljen da navedene strateške ciljeve ostvaruje konstantnim doprinosom praksi kvalitetnog – realnog tržišnog vrednovanja nekretnina, opreme i kapitala. Pored izuzetnog značaja za kvalitet ukupnog ekonomskog i poslovnog ambijenta u našoj državi, adekvatno procjenjivanje vrijednosti predstavlja i važan mehanizam zaštite tih dragocjenih nacionalnih resursa, čime se doprinosi njihovom racionalnom, održivom i dugoročnom korišćenju.

Misija

Instituta je da svoju poslovnu viziju ostvaruje prvenstveno metodom permanentne edukacije i stručnog usavršavanja na najvišem kvalitativnom nivou, kao ključnog faktora harmonizacije procjenjivačke teorije i prakse u Crnoj Gori sa internacionalnom praksom i profesionalnim standardima.

Institut svoju misiju ostvaruje nizom planskih i sistematskih aktivnosti koje će rezultirati stvaranjem dovoljnog broja visoko kvalifikovanih procjenjivača, osposobljenih da vrše procjene čija je objektivnost, konzistentnost i transparentnost u punom skladu sa evropskim standardima i koji zbog toga uživaju povjerenje krajnjih korisnika, ugled u javnosti i uvažavanje u domaćim i inostranim stručnim krugovima.

Ključne oblasti djelovanja IOPCG

Procjena vrijednosti
nekretnina

Procjena vrijednosti
mašina i opreme

Procjena vrijednosti
kapitala

U cilju operacionalizacije svojih strateških ciljeva i interesa, Institut primjenjuje sljedeće metode i forme praktičnog djelovanja i rada:
organizovanje i realizaciju kontinuirane edukacije i obuke, kao i sertifikaciju procjenjivača
definisanje i promovisanje profesionalnih standarda i dobre prakse u skladu sa crnogorskom regulativom

permanentnu organizovanu brigu o afirmaciji vrijednosti i striktnom poštovanju standarda i pravila sadržanih u Etičkom kodeksu procjenjivača

saradnju sa nadležnim institucijama i državnim organima u Crnoj Gori u cilju stalnog unapređivanja procjenjivačke profesije i prakse i doprinosa kreiranju i realizaciji savremenog pravnog okvira u ovoj oblasti

saradnju sa međunarodnim profesionalnim organizacijama i udruženjima iz oblasti procjena

promovisanje i afirmaciju procjenjivačke profesije u stručnoj i najširoj javnosti u Crnoj Gori

okupljanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene imovine u cilju organizovanog ostvarivanja neophodne međusobne komunikacije, razmjene informacija, mišljenja i ideja u cilju osmišljavanja, planiranja, koordinacije i realizacije konkretnih aktivnosti

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima