Webinar Procjena tržišne vrijednosti benzinskih pumpi
Datum 25.03.2021. 17h
Lokacija Online, putem Zoom aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 100€ za članove 150€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 25.03.2021.
Istekao je rok za prijavu

Usljed postojanja potrebe za procjenama benzinskih stanica u Crnoj Gori stvara se i potreba da profesionalni procjenjivači budu upoznati sa metodama i potrebnim parametrima za procjenu benzinskih stanica, obzirom da ova oblast nije dovoljno poznata na tržištu Crne Gore.

Cilj webinara: Upoznavanje polaznika sa osnovnim principima vrednovanja benzinskih pumpi. Na webinaru će biti riječi o pojmu i klasifikaciji benzinskih pumpi, kao i o osnovnim determinantama tržišne vrijednosti benzinskih pumpi.

Kome je namijenjen: procjenjivačima vrijednosti nekretnina, bankarskim službenicima koji rade na hipotekarnim kreditima, sudskim vještacima, privrednim subjektima, opštinskim i državnim organima koji se bave nekretninama.

Pohađanje predavanja donosi 4 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata.

prof dr Muharem Karamujić
Profesor dr Muharem Karamujić angažovan je na višim akademskim pozicijama na Univerzitetu u Melbourne-u i Univerzitetu u Sarajevu. Prije toga radio je više od 15 godina u profesionalnom okruženju. Profesor Karamujić je regionalno prepoznati konsultant u oblastima vrednovanja imovine, bankarstva, upravljanja rizicima, finansijsko-ekonomske analize i modeliranja, ekonomske politike i razvoja strategije, upravljanja projektima, analitičkog marketinga itd. Među ostalim referencama profesora Karamujića, važno je napomenuti da posjeduje tri profesionalne licence, i to: BHPA / FBHPA: 01-F-F-003, RICS / MRICS: 5856167 i TEGoVA / REV-BA-BHPA-2024-1. Profesor Karamujić je objavljivao stručne radove u oblastima vrednovanja, finansija, bankarstva, stanovanja, procjene i upravljanja rizikom i imovinom. Njegovu najnoviju knjigu objavio je Pulgrave Macmillan, London: Pristupačnost stanovanju i mogućnost investiranja u stanovanje u Australiji.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Webinar
Online
30.09.2021.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
25.11.2021.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
25.11.2021.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
25.11.2021.
Procjena nekretnina
Webinar
Online
02.07.2021.
Obavještenje
Obavještenje
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima