Sertifikacija REV Sertifikacija – Jesen 2021
Datum 25.11.2021.
Lokacija IOPCG EDU CENTAR, Ul. Miloša Obilića S/2B
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 200€ za članove
Rok za prijavu je 18.10.2021.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Priznati evropski procjenjivač (Recognised European Valuer) REV da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

 • 18.10.2021. – zadnji rok za predaju 2 izvještaja, kao i sve neophodne uredno popunjene dokumentacije i podmirenih troškova. Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) upload-ujete na našem sajtu. Kada Institut javi da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste dostavili donosite lično u kancelariju Instituta ili šaljete poštom na adresu Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica. Prijave pristigle nakon ovog datuma se neće razmatrati!
 • 15.11.2021. – Pozivanje kandidata na REV intervju. REV Intervju podrazumijeva odbranu izvještaja o procjeni pred Komisijom za sertifikaciju, za one kandidate koji su svom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i zadovoljili kriterijume REV sertifikacione komisije. Stoga je potrebno da kandidati dobro odaberu i dorade njihove izvještaje sa kojim se prijavljuju (ukoliko smatraju neophodnim) jer REV Komisija očekuje da član koji se prijavljuje za dobijanje statusa REV ima veliko znanje iz oblasti procjene nepokretnosti i tu nema mjesta nekim velikim metodološkim propustima. REV intervju će se održati krajem novembra u IOPCG Edukativnom centru, o čemu će svi kandidati koji budu ispunjavali uslove biti na vrijeme obaviješteni.

*****

Podsjećamo da su uslovi za dobijanje REV statusa sljedeći:

 1. da ima status člana IOPCG-a i izmirene troškove članarine za tekuću godinu;
 2. da ima dokaz o pohađanju REV intervjua pred komisijom IOPCG-a i pozitivnim mišljenjem komisije (dobija ga putem mejla ako kandidat ispuni sve uslove i bude pozvan);
 3. da ima dokaz o zahtjevanom broju godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama i na procjenama nekretnina (informacije su u brošuri “Kako postići REV status” – pogledati tačku 2.2.);
 4. da ima dokaz da su izvršili  i mogu da prikažu listu od najmanje 20 samostalno urađenih procjena nekretnina koje su izvedene u skladu sa EVS i na kojima su bili odgovorni procjenjivač, u poslednje dvije godine;
 5. da ima dva reprezentativna izvještaja o procjeni nekretnina izvršenih u tekućoj godini uz preduzete mjere zaštite podataka o Klijentu;
 6. da ima dokaz o kontinuiranoj edukaciji  kroz program koji sadrži najmanje 20  sati godišnje relevantne kontinuirane edukacije, odobrene od strane IOPCG-a;
 7. da ima dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za procjene nekretnina;
 8. da ima potpisanu izjavu o prihvatanju Kodeksa etike IOPCG-a, Etičkog kodeksa TEGoVA,  EVS i izjavu da postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnom za procjene nekretnina u Crnoj Gori;
 9. da ima dokaz da se upoznao sa sadržajem TEGoVA  brošure „How to attain REV status“ na www.tegova.org i dokaz da se upoznao sa tekstom „Kako postići REV status“.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Webinar
Online
30.09.2021.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
25.11.2021.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
25.11.2021.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
25.11.2021.
Procjena nekretnina
Webinar
Online
02.07.2021.
Obavještenje
Obavještenje
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima